Когато изграждате нов или само ремонтирате покрива си, монтирайте и снегозадържащи елементи.

Снегонарезните и снегозадържащи елементи са важна част от покрива. Функцията им е да раздробяват и задържат снежната покривка на покрива до пълното и стопяване, като намаляват до минимум опасното свличане на големи лавини от покрива.

Снегозадържащите решетки повлияват и върху топлината на под покривните помещения, задържайки снега като естествен изолатор. По време на интензивното снеготопене големи късове снежна маса се отделят и плъзгат към стрехите като изкривяват и повреждат олуците, разместват керемиди и са реална опасност за преминаващите хора. Подобни лавини могат да се образуват и в следствие на снегонавяване.

Опасността от свличащи се снежни маси е по-висока при покриви с гладки покрития, като ламаринени, стъклени и поли карбонатни и при керемидите когато наклона е по голям. Монтирането на снегозадържащи и снегонарезни елементи на тези покриви е задължително. Другия вариант е редовното почистване на снежната покривка, което е досаден трудоемък и рискован ангажимент. Също така елегантно решение е поставянето на нагреватели в олуците, водостоците и на първите редове керемиди. Така се осигурява едно равномерно и цялостно стопяване и оттичане на снежната покривка.

Снегонарезните куки се монтират на първите редове керемиди и гъстотата им зависи от наклона, вида на керемидите и климатичните особености на дадения регион. Основната им цел е да раздробяват снежната маса и тя да пада на малки късове, които не представляват заплаха за минувачите. Снегозадържащите решетки от своя страна задържат снега на покрива до пълното му стопяване. И двата вида могат да се монтират по всяко време независимо от вида на покрива.

Подобна инвестиция е незначителна част от стойността на покривът и би трябвало всеки да я направи вземайки предвид климата на страната ни.

Не пропускаите да ремонтирате и комина си при ремонта на покрива.

Когато става въпрос за ремонт на покрив, трябва да отделим нужното внимание и на комините. Важно за функционирането на комина е и неговата височина! Състоянието на комина си личи от пръв поглед. Ако липсват парчета от бетонната шапка и мазилката пада, значи комина подлежи на ремонт.

Основна роля за здравината и издръжливостта на комина играе бетонната шапка. За да защитава добре комина тя трябва да бъде отлята от мозаечно циментова смес в съотношение 1:1, с достатъчно широка периферия и водобранен канал. Солидната бетона шапка не само предпазва комина от водата и влагата, тя ви позволява да анкерирате и закрепвате към нея други елементи с практична или декоративна функция.

Често срещана грешка е коминните шапки да се правят по-малки или с размера на комина. Това от своя страна води до просмукване на вода в мазилката, която замръзва през зимата и води до постепенното и сигурно разрушаване на комина. Удобно и евтино решение на подобен проблем е анкерирането на допълнителна метална шапка към вече съществуващата бетонна, ако здравината на бетона позволява. Металната шапка се изработва от ламарина с дебелина 0,5мм под формата на обърната  надолу тава. Тя е достатъчно широка и осигурява надежна защита на комина, без да се налага събарянето на старата и отливане на нова шапка. Тази ремонт е нищожна част от стойността на целия ремонт на покрива и си струва да се направи.

Друга важна стъпка в посока, комина ви да изглежда и работи перфектно е външната мазилка. Ако старата е корозирала, напукана и пада на парчета, които запушват олуците, задължително трябва да се смени с нова. За тази цел се приготвя силен варово-циментов разтвор, с който се измазва надпокривната част на комина. За още по-добри резултати, мазилката може да се шпаклова с теракол и след това да се нанесе мазилка по избор. Комина може също така да бъде облечен изцяло с ламарина или камък.

Видимата над покрива част на комина влиза в директен контакт с атмосферата, което води до образуването на конденз и налага по-често почистване на комина. Това може да се избегне, като комина се изолира с изолация за комини. Не по-малко важна е и обшивката около комина. Често течовете от покрива са на такива места.

След като сме приключили с ремонта на комина следва почистване на саждите и спокойно можем да чакаме студените зимни дни.