Пролетно и есенно почистване на улуци и водостоци.

Качвайки се ежедневно по покриви за огледи, виждаме многопроблеми за който се чувстваме задължени да Ви информираме. Тук ще обърнем внимание на честите запушвания и задръствания на улуците и водостоците. Причините за тези задръствания са няколко, като за всеки покрив е различно. На някои места в близост до дървета, запушванията са от значително наслагване на листа в края на есента и последващотото им загниване и уплътняване през зимата. Накои видове дървета, като брезата също могат да причинят запушване през пролетта по време на цъфтежа. Не рядко в улука се събира и голямо количество от разпаднала се обмазка на комини и капаци, парченца от самите керемиди а и всякакви други предмети и прах донесени от вятъра. Всичко това е способно да запълни улуците до горе и да запуши востоците. Последиците са за сметка на стрехите, който започват да се мокрят и повреждат от водата на преливащите улуци.

Не са редки и случаите на изкривени от свличащ се сняг улуци. Той е доста тежък и при липса на снегозадържащи елементи по покрива, се свлича и натиска доста силно улуците и ги изкривява. За щастие това е поправимо и може да се оправи а след поставяне на снегозадържаши елементи и да се предотврати за в бъдеще.

Ние предлагаме услугите си за почистване на улуци, изправяне на изкривени, почистване на водостоци, подмазване на капаци и комини и монтаж на снегозадържащи елементи, така че спокоино можете да ни се доверите.