Когато изграждате нов или само ремонтирате покрива си, монтирайте и снегозадържащи елементи.

Снегонарезните и снегозадържащи елементи са важна част от покрива. Функцията им е да раздробяват и задържат снежната покривка на покрива до пълното и стопяване, като намаляват до минимум опасното свличане на големи лавини от покрива.

Снегозадържащите решетки повлияват и върху топлината на под покривните помещения, задържайки снега като естествен изолатор. По време на интензивното снеготопене големи късове снежна маса се отделят и плъзгат към стрехите като изкривяват и повреждат олуците, разместват керемиди и са реална опасност за преминаващите хора. Подобни лавини могат да се образуват и в следствие на снегонавяване.

Опасността от свличащи се снежни маси е по-висока при покриви с гладки покрития, като ламаринени, стъклени и поли карбонатни и при керемидите когато наклона е по голям. Монтирането на снегозадържащи и снегонарезни елементи на тези покриви е задължително. Другия вариант е редовното почистване на снежната покривка, което е досаден трудоемък и рискован ангажимент. Също така елегантно решение е поставянето на нагреватели в олуците, водостоците и на първите редове керемиди. Така се осигурява едно равномерно и цялостно стопяване и оттичане на снежната покривка.

Снегонарезните куки се монтират на първите редове керемиди и гъстотата им зависи от наклона, вида на керемидите и климатичните особености на дадения регион. Основната им цел е да раздробяват снежната маса и тя да пада на малки късове, които не представляват заплаха за минувачите. Снегозадържащите решетки от своя страна задържат снега на покрива до пълното му стопяване. И двата вида могат да се монтират по всяко време независимо от вида на покрива.

Подобна инвестиция е незначителна част от стойността на покривът и би трябвало всеки да я направи вземайки предвид климата на страната ни.