Повдигане на покрива и особености

Напоследък все по-чести са проектите за надграждане на тавана в посока превръщането му в жилищна площ. Това са доста обемисти по-време и средства проекти и изискват доста по-сериозна подготовка и планиране. На практика това си е буквално построяване на нов етаж и то при доста утежнени условия. Имайте в предвид, че израза "надстройване", колкото и да звучи незначително е обвързан с много "усложнения".

Самата надстройка изисква частично отстраняване на часта от съществуващия покрив където ще надстройваме. С оглед на това, че обикновенно се налага да се правят надзиди, колони и  пояси за усилвание на съществуващата вече конструкция и съответните технологични времена за втърдяване на бетона се изисква съответното време. Запазването на покрива докато трае цялата надстройка е необходимо с цел защита на имуществото от наводняване през това време.

След изграждане на надстроената част - повдигането, следва окончателно премахване на останалата част от покрива и изграждане на съвсем нова конструкция, която обикновенно е и напълно различна по фома, наклон, начин на изпълнение а и почти винаги е значително по качествена във връзка с това, че тя ще се ползва и като таван на новообразуваната жилищна площ. Описваме Ви всички процедури по-горе с цел да има по-голяма яснота относно процеса по надстройване и обема работа и сложността.

Частичните премахвания на покрива, затруднения достъп при изграждането на надзида, поясите и колоните, последващото премахване на останалия покрив при вече съществуващ надзид са значително по-трудоемки и времеотнемащи операции, което се отразява съответно на времето за изпълнение на проекта и не на последно место цената. Налагат се също и преустроиства по отоплителната система, ВИК, електро, последващи изолации, изграждане на ново разпределение на вътрешното пространство, зидане на нов комин съобразен с новия покрив и още цял списък "подробности", за които трябва да се погрижим.

В заключение на гореописаните "трудности", можем да Ви успокоим, че благодарение на гласуваното ни доверие за вече доста на брой подобни надграждания през годините имаме достатъчно натрупан опит в организацията и изпълнението и не се колебаем да приемем следващото предизвикателство.