Представаяме Ви изграждането на навес - гараж за четири автомобила.

Изграждането на обекта е от ниво готов фундамент с което искаме да обърнем внимание на бъдещи клиенти да внимават с качеството на изпълнение на това на пръв поглед не сложно съоръжение. Редовно имаме проблеми с изградени вече фундаменти относно размери и най-вече нивелацията, като не става дума за малки отклонения а за големи разлики видими след това с просто око. Бъдете взискателни и проверявайте изпълнителите, който наемате за изграждането.

Изпълнението на навеса е осъществено с дълги слепени подпорни греди с цел да се избегнат подпорни колони във вътрешността  заради предназначението на навеса за гараж. Това естествено оскъпява конструкцията но е много по удобно за целите си и може да се каже, че се отплаща многократно, позволявайки безпрепятствено паркиране във всякакви конфигурации и свободно маневриране на автомобилите.

 

Проекта е осъществен от нас в рамките на договорените срокове от петнадесет работни дни. Цената на такъв проект с размери 6.50м. на 12.50м. е в рамките на 19 000 - 22 000лв. и включва - материали, изработка на конструкцията, транспорт, лакиране и монтаж. Цената варира в доста големи граници заради качеството на материалите и съответно голямата площ на съоръжението.

 

Навесът има възможност за бъдещо затваряне на страничните стени и поставяне на врати при необходимост или по желание на клиента.