Повдигане на покрив със временна предпазна конструкция против дъжд.

Представяме Ви нашето решение за предпазване от дъжд и съответно наводняване на обекта на клиента през пролетните и есенни месеци.

Технологията е приложима при изграждане на нов покрив, при препокриване или основен ремонт. Особено приложимо е когато се прави така нареченото повдигане или по-точно надстройка на тавана с цел ползването му като жилищна площ. Такъв ремон обикновенно е продължителен и вероятността през този период да Ви "изненада" времето и да наводни имуществото Ви е доста голяма.

Ние изграждаме временна конструкция с лек покривен елемент над премахнатия стар покрив, която предпазва от дъжд и така разполагаме с повече време за извършване на качествен и безопасен ремонт.

По тази технология сме изградили много обекти и сме предпазили многократно от наводнение обектите на клиентите ни.